Albert Carles

Fitxa'm
pel teu equip

1. comunicació visual

Dissenyador gràfic per vocació i per formació, des que vaig acabar d'estudiar a l'Escola IDEP el 1993, m'he dedicat professionalment a la comunicació visual des de diferents àmbits: resolent projectes d'identitat visual, disseny editorial, publicitat, etc. És sens dubte la base del meu perfil professional, al qual he anat incorporant altres disciplines complementàries i específiques de l'entorn digital.

La meva dedicació al disseny m'ha portat a implicar-me en projectes de recerca i difusió com el col·lectiu Grrr, o a fer-me soci de l'ADG-FAD, entenent que la vida professional en el món del disseny requereix una relació continuada amb l'entorn i la col·laboració amb els altres.

2. desenvolupament web

El 1997, en plena eclosió del www, veient les possibilitats que oferia el nou mitjà, ja vaig iniciar-me en la que seria la meva especialitat: la creació i disseny de continguts per a Internet.

Havent començat amb el coneixement del llenguatge HTML, i davant la necessitat de resoldre encàrrecs cada cop més complexos, cap allà a l'any 2000 vaig iniciar-me en la programació. Vaig començar amb ActionScript (per a Flash) i JavaScript, per tal d'enriquir la interactivitat, el dinamisme i l'experiència d'usuari dels meus projectes web; de seguida, però, vaig incorporar nous llenguatges per a la creació de pàgines amb contingut dinàmic: PHP, Python i el treball amb bases de dades mySQL.

Amb aquesta dualitat dissenyador-programador he pogut afrontar amb èxit projectes com: catàlegs online, comerç electrònic, integració de CMS estàndard i a mida, projectes de web social o 2.0, etc.

3. usabilitat

Després d'anys dissenyant i desenvolupant llocs web i altres interactius, a base de testejar i cometre errors, un s'adona que no pot resoldre la problemàtica de la interacció humà-màquina només des de la intuïció. Per això vaig començar a estudiar la vessant més teòrica del tema, endinsant-me en el coneixement de conceptes com l'arquitectura i la visualització de la informació, entenent que la usabilitat d'un lloc web es fonamenta en un plantejament correcte a aquest primer nivell.

En la vessant més pràctica del tema, avui per avui, no m'imagino iniciar un projecte web sense estructurar la informació mitjançant un mapa o arbre, de la mateixa manera que no puc garantir un bona experiència d'usuari sense una planificació mitjançant wireframes.

4. inclusió digital

Què posa aquí?

És molest no poder llegir una informació que tens davant, oi?

Doncs això passa molt sovint quan els dissenyadors i desenvolupadors no tenen en compte la diversitat de les capacitats dels usuaris i la multiplicitat de dispositius amb els quals visiten les webs, posant barreres a l'accés a la informació.

Treballant des d'una estructura semàntica del contingut, separant-lo de la seva presentació, em permet resoldre aquesta problemàtica i fer accessible la informació a tot tipus d'usuaris i dispositius: invidents amb tiflolectors o lectors auditius, interacció amb perifèrics diferents del teclat i el ratolí, disseny adaptatiu per a diverses mides de pantalla (responsive design), etc.

5. gràfica generativa

Haver-me endinsat ja fa anys en el coneixement de llenguatges de programació, no només m'ha servit per resoldre projectes web més complexos, també m'ha obert les portes de la vessant més experimental i creativa del disseny gràfic i la creació audiovisual.

Mitjançant la matemàtica i els algorismes puc automatitzar processos, generar imatges geomètricament complexes, jugar amb l'aleatorietat, visualitzar volums elevats de dades, etc., superant les limitacions que el programari estàndard de disseny gràfic ens ofereix. Creant, en certa manera, el meu propi programari per a dissenyar.

Gràcies a aquest afany més investigador i experimental, i des de l'aposta ferma pel coneixement lliure i compartit, nasqué el col·lectiu Booleans del qual sóc un dels impulsors, una plataforma des de la qual una colla de dissenyadors / programadors compartim coneixement i experiències al voltant de la creació audiovisual mitjançant algorismes.

6. docència

Des de l'any 2000 i de forma creixent he dedicat gran part del meu temps a la docència, especialment a l'Escola Bau (UVic), però també a Elisava (UPF) i en altres centres de formació.

Com no podia ser d'altra manera, hi he impartit assignatures relacionades amb la meva experiència professional, és a dir, el Disseny i Desenvolupament Web, però també: Programació Aplicada al Disseny Gràfic i Cultura Digital, entre altres.

L'experiència docent m'ha aportat l'exigència de revisar i ordenar contínuament els meus coneixements, adquirir l'habilitat de transmetre'ls i saber coordinar i valorar els processos de treball d'altres. Sens dubte un valor afegit que em proporciona l'empatia necessària per al treball en equip.

7. contacte

Fitxa'm pel teu equip

Amb l'arribada del Pla Bolonya i dels graus universitaris a les escoles de disseny, als professionals que durant anys hem format diverses promocions de dissenyadors, pel fet de no comptar amb la titulació adequada (entre d'altres motius perquè no existia), se'ns està limitant la nostra tasca com a docents. És per aquest motiu, i per l'interès a provar nous àmbits de desenvolupament professional, que actualment busco incorporar-me a un equip i aportar-hi tota la meva experiència i coneixements.

Si considereu que us puc ser de profit i tinc cabuda en el vostre equip, no dubteu a contactar amb mi, m'agradarà poder-vos conèixer. Podeu fer-ho per e-mail o mitjançant alguna de les xarxes socials on tinc presència.

imatge per a xarxes socials